Definicje


Administrator – sznurowalnia.pl – Elżbieta Respondek z siedzibą w Bytomiu.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość,
w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem sznurowalnia.pl.
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym
do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu
przez Użytkownika.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

Korzystanie z serwisu sznurowalnia.pl

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone
  za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami
  (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
  1.1 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, rezerwacji produktów w ramach usługi rezerwacji produktów w Punkcie Odbioru, udostępniania ofert innych sprzedawców w ramach współpracy z Partnerami, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  1.2 w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  1.3 w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania
  do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  1.4 w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  1.5 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  1.6 w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
 2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację
  o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również
  w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 3. W celu wyznaczenia odległości od Punktu Odbioru, paczkomatów lub Punktów Odbioru usług kurierskich w punktach serwisowych (np. DPD PickUp Point, Stacja Orlen dla Orlen Paczka), Serwis wykorzystuje dane geograficzne przekazane przez OpenStreetMap Foundation z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Rejestracja w serwisie sznurowalnia.pl

 1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  2.1 w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  2.2 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także
  ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  2.3 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  2.4 w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności Partnerów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
 3. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres
  e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych.
  Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia,
  a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Złożenie zamówienia przez Użytkownika
  w ramach naszej współpracy z Partnerami powoduje, że dane osobowe Użytkownika, niezbędne
  do realizacji zamówienia będą udostępnione sprzedawcy, w celu wykonania umowy.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  2.1 w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania
  do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2.2 w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2.3 w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności
  z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2.4 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie,
  a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  2.5 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  2.6 w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie przez Administratora
  lub jego partnerów na adres e-maili komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z oferowanych produktów i usług.

Formularze kontaktowe

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych.
  Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania
  się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia
  i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  2.1 w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania
  jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2.2 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników
  za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności;
  2.3 w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający
  na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z oferowanych produktów i usług.

Marketing

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  1.1 wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji
  (reklama kontekstowa);
  1.2 wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom
  (reklama behawioralna);
  1.3 kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
  1.4 prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług
  (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
 3. Administrator w niektórych przypadkach prowadzi kampanie reklamowe z wykorzystaniem usług zewnętrznych dostawców, które mogą polegać na wyświetlaniu reklam niestandardowym grupom odbiorców w innych serwisach internetowych lub aplikacjach, w tym w portalach społecznościowych.

Reklama kontekstowa

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem
do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika).
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Reklama behawioralna

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem
tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem,
że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies lub podobnych technologii. Zgoda na wykorzystanie tych plików może być wyrażona poprzez ustawienie swoich preferencji w zakładce “Dostosuj zgody” w Serwisie.
Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

Newsletter

 1. Administrator świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych
  jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
  Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  2.1 w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2.2 w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym
  z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
  2.3 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie
  w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  2.4 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Marketing bezpośredni

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes sznurowalnia.pl polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu sznurowalnia.pl, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest, Tik Tok). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu,
w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający
na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Pliki cookies oraz podobna technologia

Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie są dostępne w Załączniku nr 1 do tej Polityki.


Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów administratora

Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych
i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.


Google Analytics

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania
z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google
nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć
pod linkiem: https://google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Google AdWords

Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.


Piksele Facebooka

Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

Wtyczki społecznościowe

W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu
z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
Facebook: https://facebook.com/policy.php
Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
LinkedIn: https://linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy

HotJar
HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie,
np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji, oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje
na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne
są pod linkiem: https://hotjar.com/privacy.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
  Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody
  ub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych
  jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia
  i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie,
  w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane
  lub anonimizowane.

Uprawnienia użytkownika

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1.1 Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach
  i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane
  i planowanym terminie ich usunięcia;
  1.2 Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  1.3 Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  1.4 Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie
  nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  1.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych,
  z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji,
  lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  1.6 Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku
  z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym
  na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją
  w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
  1.7 Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  1.8 Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z badaniem satysfakcji – osoba, której dane dotyczą, może
  w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach związanych
  z badaniem satysfakcji w szczególności wyrazić sprzeciw wobec wysyłania na adres e-maili komunikacji z prośbą
  o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  1.9 Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może
  w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia).
  Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  1.10 Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą,
  ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem
  tej zgody;
  1.11 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
  lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
  2.1 w formie pisemnej na adres: sznurowalnia.pl, ul. Nawrota 30/3, 41-902 Bytom;
  2.2 drogą e-mailową na adres: biuro@sznurowalnia.pl.
 3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
  3.1 z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
  3.2 jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
  3.3 jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
 4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail
  (w takim przypadku należy podać adres e-mail).


Odbiorcy danych

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom prowadzącym Obsługę Klienta, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem oraz partnerom handlowym. W przypadku reklamacji dane Użytkownika mogą zostać przekazane dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności
  od konkretnego towaru objętego uprawnieniami. W przypadku zakupu dokonanego od podmiotu innego niż Administrator, w ramach współpracy Partnerskiej, dane Użytkownika zostaną ujawnione sprzedawcy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami owiązującego prawa.

Przekazywanie danych poza EOG

 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1.1 współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna
  decyzja Komisji Europejskiej;
  1.2 stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  1.3 stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego
  w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.


Dane kontaktowe

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@sznurowalnia.pl
  lub adres korespondencyjny sznurowalnia.pl, ul. Nawrota 30/3, 41-902 Bytom.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Zmiana polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Załączniki

Załącznik nr 1 – Informacja o plikach cookies


Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności sznurowalnia.pl

Informacja o plikach cookies

Zgoda na pliki cookies jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie z poziomu strony „Dostosuj zgody”, podczas pierwszej wizyty w portalu.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) podczas przeglądania serwisu internetowego sznurowalnia.pl (dalej „Serwis”). Pliki cookies gromadzą różne informacje dotyczące Użytkownika, w tym jego dane osobowe, w szczególności takie jak IP urządzenia, ID plików cookies, dane o lokalizacji czy identyfikator internetowy. Wśród plików cookies rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje:

 1. sesyjne pliki cookies: specyficzne dla konkretnej wizyty, ograniczone do wysłania tzw. identyfikatora sesji (losowego ciągu cyfr wygenerowanego przez serwer), aby Użytkownik nie musiał ponownie wprowadzać tych samych informacji po przejściu na kolejną stronę Serwisu lub po jej całkowitym opuszczeniu. Pliki sesyjne nie są w sposób trwały przechowywane na urządzeniu Użytkownika i są usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki;
 2. trwałe pliki cookies: pliki zapisujące informacje na temat preferencji Użytkownika, przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki lub urządzenia przenośnego;
 3. pliki cookies podmiotów zewnętrznych: umieszczane przez zaufanych partnerów sznurowalnia.pl, służące do zbierania danych z wielu różnych witryn internetowych lub sesji.

Pliki cookies mają różne przeznaczenie i są ważnym elementem poprawiającym jakość, komfort i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu. Wraz z naszymi zaufanymi partnerami wykorzystujemy pliki cookies spełniające następujące funkcje:

Techniczne pliki cookies:

Pliki cookies techniczne wykorzystywane są przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Techniczne pliki cookies z uwagi na swój charakter nie wymagają zgody użytkownika i są zawsze aktywne. Są to w szczególności:
a) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
c) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;
d) pliki cookies służące technicznemu dostarczeniu reklam i treści;
e) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej.

Funkcjonalne pliki cookies:

Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji Serwisu. Umożliwiają one
m.in. zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Serwisu. Mogą być one ustawione przez nas lub przez naszych zaufanych partnerów, których usługi zostały dodane do Serwisu. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.

Marketingowe pliki cookies:

Marketingowe pliki cookies umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika i są wykorzystywane m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. Mogą one być wykorzystywane przez nas lub naszych zaufanych partnerów do budowania profilu zainteresowań Użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam w Serwisie oraz na innych stronach. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, będzie doświadczał mniej ukierunkowanych reklam.

Analityczne pliki cookies:

Analityczne pliki cookies służą do badania i poprawy jakości świadczonych usług. Tego rodzaju pliki cookies zbierają informacje na temat sposobu w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu. Umożliwiają nam na przykład zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność Serwisu. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po Serwisie. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową.

Społecznościowe pliki cookies:

Pliki te umożliwiają stosowanie wtyczek do portali społecznościowych, które pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym.

 Usuwanie plików cookies

Pliki cookies możesz usunąć za pośrednictwem ustawień Swojej przeglądarki. Sposoby na konfigurowanie ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć m.in. pod adresami:
a) Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
b) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
c) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09;
d) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/;
e) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.