Regulamin Sklepu Internetowego sznurowalnia.pl
obowiązujący od dnia 24.05.2023

1.
Jakie informacje znajdziesz w tym Regulaminie:
 

 1. Opis funkcjonalności sklepu internetowego sznurowalnia.pl (zwanego dalej: „Sklepem”);
 2. Informacje o tym, jak dokonać udanego zakupu;
 3. Informacje o Twoim prawie do odstąpienia od zawartej umowy;
 4. Szczegółowy opis procedury zwrotu produktów oraz ich reklamacji;
 5. Inne wskazówki przydatne podczas zakupu.

Część postanowień tego Regulaminu odnosi się wyłącznie do osób fizycznych korzystających ze Sklepu – zwanych dalej „Konsumentami”, którzy:

 1. Dokonują zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; lub
 2. Dokonują zakupów w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, ale niemających dla Ciebie charakteru zawodowego, który wynikałby w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej.

2.
Sznurowalnia.pl i Partnerzy

 1. W ramach Sklepu możesz odnaleźć produkty sprzedawane zarówno przez Sklep, jak i przez innych Sprzedawców – dalej zwanymi „Partnerami”, dlatego w tym Regulaminie znajdziesz również opis zasad dotyczących zakupów w ramach współpracy Sklepu z Partnerami.
 2. Wszyscy Partnerzy są przedsiębiorcami, a zatem jako Konsument będziesz mógł skorzystać z przysługujących Ci praw.
 3. Warunki umowy sprzedaży produktu, takie jak cena, termin realizacji zamówienia, koszty i sposoby dostawy uzgadniasz bezpośrednio ze Sklepem. Partnerzy nie odpowiadają za obsługę po realizacji transakcji, gdyż należy to do naszych obowiązków i to my zajmujemy się realizacją zleceń oraz udzieleniem Ci informacji wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa skrupulatnie weryfikujemy wszystkich Partnerów, tak aby spełniali najwyższe standardy Sklepu, a zakupy i proces obsługi zamówień przebiegały bezproblemowo.

3.
Czego potrzebujesz, aby rozpocząć zakupy

 1. Aby móc w pełni korzystać ze Sklepu musisz mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, albo być osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Możesz również korzystać ze Sklepu bez osiągnięcia pełnoletniości, ale warunkiem jest ukończenie 13 roku życia. W takiej sytuacji korzystanie przez Ciebie ze Sklepu możliwe jest w zakresie zawierania umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (np. zakup zakładki, breloka, książki) lub gdy uzyskasz zgodę swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
 3. Do realizacji zakupów w naszym Sklepie nie potrzebujesz specjalnego sprzętu czy oprogramowania. Wystarczy jedynie urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Dodatkowo, potrzebne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Oferujemy dwie podstawowe możliwości składania zamówień:
  4.1. drogą elektroniczną:
  4.1.1 po zalogowaniu się na swoje konto (wskazówki rejestracji znajdziesz w sekcji Pytania i odpowiedzi https://sznurowalnia.pl/faq);
  4.1.2 po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych, bez dokonywania rejestracji;
  4.2 drogą telefoniczną:
  4.2.1 za pośrednictwem Obsługi Klienta +48 780 460 417; (koszt połączenia jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z posiadanym przez Ciebie pakietem taryfowym u dostawcy usług telekomunikacyjnych).
 5. Założenie konta umożliwi Ci dostęp do wielu dodatkowych funkcjonalności, w tym historii zakupów lub umożliwi wystawianie recenzji produktom sprzedawanym w Sklepie. Więcej wskazówek na temat tych funkcjonalności oraz obsługi konta klienta znajdziesz na stronie Pytań i odpowiedzi https://sznurowalnia.pl/faq.

4.
Jak złożyć zamówienie

 1. Aby złożyć zamówienie drogą elektroniczną:
  1.1 możesz zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji – decyzję możesz podjąć na każdym etapie składania zamówienia;
  1.2 wybierz produkty, które chcesz zamówić, a następnie kliknij przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  1.3 wybierz sposób dostawy, podając wymagane dane
  1.4 jeśli posiadasz kupon rabatowy/Kartę Podarunkową Sznurowalnia.pl na etapie uzupełniania swoich danych w górnej części formularza widnieje informacja: „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać swój kod” kliknij myszką i podaj kod kuponu w odpowiednim miejscu;
  1.5 wybierz formę płatności;
  1.6 kliknij przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoznaczny)
  1.7 następnie na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia zamówienia.
 2. Aby złożyć zamówienie drogą telefoniczną:
  2.1 skontaktuj się z Obsługą Klienta pod numerem +48 780 460 417 (koszt połączenia jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzystasz);
  2.2 jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, możesz podać adres e-mail użyty do rejestracji w Sklepie;
  2.3 wskaż dokładnie produkt, który chcesz zamówić;
  2.4 wybierz sposób realizacji zamówienia – formę płatności i sposób dostawy – spośród opcji wskazanych przez konsultanta;
  2.5 potwierdź zamówienie po jego podsumowaniu przez konsultanta;
  2.6 w trakcie rozmowy poprosimy Cię o zaakceptowanie treści Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Treść Regulaminu wyślemy także na wskazany przez Ciebie adres e-mail;
  2.7 w przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną, przekażemy Ci następujące informacje:
  2.7.1 główne cechy świadczenia;
  2.7.2 oznaczenie sprzedającego;
  2.7.3 łączną cenę za produkty wraz z ceną dostawy;
  2.7.4 informacje o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy;
  2.7.5 czasie trwania umowy.

5.
Jak zapłacić za złożone zamówienie

 1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu nie zawierają podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2022.931 t.j. z poźn. zm.) podawane są w złotych i nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku, przed ostatecznym złożeniem przez Ciebie zamówienia.
 2. Pamiętaj, że ceny produktów w Sklepie mogą się różnić od cen produktów sprzedawanych w innych portalach ogłoszeniowych lub podczas sprzedaży stacjonarnej.
 3. Zamówienia złożone w Sklepie możesz opłacić z góry (przedpłata na poczet zamówienia – dalej zwana także jako „płatność z góry”) lub przy odbiorze przedmiotu zamówienia (zwana dalej „płatnością z dołu”). W przypadku zamówień z dostawą za granicę oraz produktów cyfrowych dopuszczalna jest wyłącznie płatność z góry.
 4. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są zawsze widoczne w trakcie składania zamówienia. Dostępność danej formy płatności może zależeć od rodzaju kupowanego produktu, wartości zamówienia oraz wybranego sposobu dostawy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem: https://sznurowalnia.pl/formy-platnosci.
 5. Mając na uwadze Twoją wygodę, płatność z góry możesz zrealizować na wiele różnych sposobów: przelewem bankowym, kartą płatniczą, BLIK-iem, Portfelem mobilnym (Google Pay), płatnością odroczoną. Aktualnie dostępne sposoby płatności oraz listę operatorów płatności akceptowanych przez Sklep znajdziesz pod adresem: https://sznurowalnia.pl/formy-platnosci.
 6. Możesz również opłacić zamówienie Kartą Podarunkową Sznurowalnia.pl. Więcej informacji o Kartach Podarunkowych Sznurowalnia.pl i o tym, jak możesz ich użyć, znajdziesz w zakładce https://sznurowalnia.pl/formy-platnosci/#karty-podarunkowe oraz w Regulaminie Kart Podarunkowych Sznurowalnia.pl.
 7. Płatność przy użyciu Kart Podarunkowych Sznurowalnia.pl możesz połączyć z jedną, inną metodą płatności.
 8. Płatność z dołu możesz zrealizować:
  8.1 w przypadku odbioru zamówienia w Punkcie Odbioru: gotówką, BLIKIEM.
 9. Wybierając płatność za zamówienie z góry, opłać zamówienie nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeśli płatność nie zostanie uregulowana w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane, a my nie będziemy w stanie zagwarantować Ci dostępności produktu. Uregulowanie płatności oznacza wpływ środków na konto sznurowalnia.pl albo otrzymanie potwierdzenia od operatora płatności, a nie moment samego zlecenia płatności.

6.
Realizacja zamówień i dostawa

 1. Karty produktów w Sklepie, opisy produktów oraz informacje o cenie i dostępności produktów nie stanowią oferty sznurowalnia.pl w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Oznacza to, że poprzez samo złożenie zamówienia w Sklepie, nie zawierasz umowy sprzedaży z sznurowalnia.pl – a jedynie składasz zapytanie ofertowe dotyczące określonego produktu w cenie i o cechach podanych w karcie produktu dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 3. Po złożeniu zamówienia wyślemy na podany przez Ciebie adres e-mail potwierdzenie otrzymania Twojego zamówienia przez sznurowalnia.pl. Nie jest ono równoznaczne z przyjęciem Twojej oferty przez sznurowalnia.pl.
 4. Na podany przez Ciebie adres e-mail niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, wyślemy wiadomość z potwierdzeniem bądź odrzuceniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem sznurowalnia.pl o przyjęciu Twojej oferty. Oznacza to, że z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zawierasz umowę z sznurowalnia.pl dotyczącą tego zamówienia i od tej pory cena i opis produktu stają się wiążące dla Stron umowy.
 6. Jeśli dokonałeś przedpłaty z góry na poczet zamówienia, sznurowalnia.pl nie przyjmie Twojego zamówienia, wszelkie płatności uiszczone za nieprzyjęte zamówienie zostaną Ci zwrócone zgodnie z regulaminem. Szczegóły dotyczące procedury zwrotów środków znajdziesz poniżej w regulaminie.
 7. Umowa zawarta pomiędzy Tobą a sznurowalnia.pl dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Ciebie w zamówieniu.
 8. Sznurowalnia.pl zamieszcza na karcie produktu na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nada przesyłkę z przedmiotem zamówienia. Taka informacja wskazuje na czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia i dokonania przez Ciebie pełnej płatności (w przypadku przedpłaty z góry na poczet zamówienia – po otrzymaniu przez sznurowalnia.pl pełnej płatności lub po potwierdzeniu przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania pełnej płatności) do chwili wysłania do Ciebie przedmiotu zamówienia. Po złożeniu zamówienia, otrzymasz informację o przewidywanym czasie dostarczenia zamówienia, uwzględniającym wybrany przez Ciebie sposób dostawy oraz dostępność produktu. Termin dostarczenia zamówienia potwierdzimy Ci mailem po przejęciu zamówienia do realizacji.
 9. Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony – według Twojego wyboru – do Punktu Odbioru, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innych akceptowanych metod dostaw, które znajdziesz pod tym linkiem: https://sznurowalnia.pl/dostawa-i-wysylka/#warunki-dostawy.
 10. Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegółowe informacje na temat metod dostaw znajdziesz pod tym linkiem:  https://sznurowalnia.pl/dostawa-i-wysylka/#warunki-dostawy.
 11. Pamiętaj, że nie do każdego przedmiotu są dostępne wyżej wymienione sposoby dostawy. Informację na temat dostępnych metod dostawy znajdziesz na karcie produktu w zakładce dostawa i płatność (bądź równoznaczne).
 12. W trakcie realizacji zamówienia otrzymasz na adres e-mail komunikację dotyczącą bieżącego przebiegu realizacji zamówienia (status zamówienia).
 13. Terminowy odbiór zamówienia jest bardzo ważny. Jeśli przynajmniej 3 razy nie odbierzesz zamówienia w terminie lub więcej niż 2 zamówienia oczekują na Twój odbiór Punkcie Odbioru, sznurowalnia.pl może ograniczyć Ci w przyszłości wybór płatności lub form odbioru zamówień.
 14. W wyjątkowych sytuacjach niezależnych od sznurowalnia.pl mogą wystąpić niespodziewane trudności z realizacją zamówienia przez sznurowalnia.pl, wynikające z problemów z dostępnością zamówionego produktu. W wypadku wystąpienia takiej sytuacji:
  14.1 poinformujemy Cię o problemach związanych z realizacją zamówienia;
  14.2 zaproponujemy wydzielenie części zamówienia, jeśli pomoże to w przyspieszeniu jego realizacji;
  14.3 możesz zdecydować o anulowaniu zamówienia;
  14.4 pomożemy Ci w znalezieniu alternatywnych produktów lub poinformujemy Cię o dostępności produktu u Partnerów;
  14.5 spróbujemy wspólnie znaleźć inne rozwiązanie.

7.
Ograniczenia dotyczące zamówień

 1. Aby zapewnić Ci jak najszerszy dostęp do produktów sprzedawanych w Sklepie szurowalnia.pl, nie prowadzi sprzedaży hurtowej lub w celu dalszej odsprzedaży. Oznacza to, że sznurowalnia.pl może wprowadzić limit maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów objętych jednym zamówieniem (dla jednego Klienta). Informacje o limicie obowiązującym dla danego produktu znajdziesz po dodaniu go do koszyka.
 2. Jeśli jednak potrzebujesz, dla własnych celów, zamówić dany produkt w liczbie przekraczającej dopuszczalny dla niego limit, skontaktuj się z nami za pomocą Formularza: https://sznurowalnia.pl/kontakt, aby ustalić warunki realizacji takiego zamówienia. Po uzgodnieniu warunków otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Jeśli nie jesteś Konsumentem, a Twoje zamówienie lub zamówienia wskazują na to, że zamawiasz produkty w celu ich dalszej odsprzedaży, sznurowalnia.pl może je anulować.

8.
Promocje

 1. Produkty sprzedawane przez sznurowalnia.pl mogą być objęte akcjami promocyjnymi (zwanymi dalej: „Promocjami”).
 2. Zasady poszczególnych Promocji opisane są w odrębnych regulaminach Promocji.
 3. Promocje nie łączą się, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 4. Produkty dostępne w asortymencie oznaczonym jako od Partnera nie podlegają promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać dla produktów kupowanych bezpośrednio od sznurowalnia.pl. Niemniej zasady poszczególnych promocji dotyczących produktów sprzedawanych bezpośrednio przez sznurowalnia.pl mogą dopuszczać udział Partnerów.

9.
Zwrot płatności

 1. Dokonamy zwrotu Twoich należności niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni, w przypadku:
  1.1 anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
  1.2 odstąpienia od umowy;
  1.3 uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
  1.4 nieprzyjęcia Twojego zamówienia (oferty), w przypadku dokonania płatności z góry (przedpłaty na poczet zamówienia).
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu, w jakim zamówienie zostało opłacone, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla Ciebie z dodatkowymi kosztami. Zwrotu płatności możemy dokonać poprzez:
  2.1 przelew na Twój rachunek, jeśli zamówienie zostało opłacone:
  2.1.1 z góry za pomocą przelewu lub – odpowiednio – karty płatniczej;
  2.1.2 przy odbiorze;
  2.2 Przyznaniu Karty Podarunkowej Sznurowalnia.pl – jeśli zamówienie zostało opłacone za pomocą Karty Podarunkowej Sznurowalnia.pl zakupionej na sznurowalnia.pl (nie dotyczy kart otrzymanych od Sklepu w ramach np. akacji reklamowej);
  2.3 zwrotu w Punkcie Odbioru zgodnie z metodą płatności – jeśli zamówienie zostało opłacone przez Ciebie przy odbiorze w Punkcie Odbioru.
 3. Jeśli zamówienie zostało opłacone przy użyciu różnych form płatności, to zwrócimy Ci środki proporcjonalnie do form, z jakich skorzystałeś, dokonując płatności.
 4. Aby dokonać zwrotu środków potrzebujemy od Ciebie niezbędnych danych– np. numeru rachunku bankowego, danych imiennych i adresowych. Jeśli nam ich nie przekażesz lub będą one błędne (a z tego powodu zwrot środków nie nastąpi bądź opóźni się, mimo zachowania przez nas należytej staranności przy realizacji płatności), nie ponosimy odpowiedzialności za taką sytuację.
 5. Jeśli zamówienie zostało opłacone za pomocą nienależącego do Ciebie rachunku lub nienależących do Ciebie karty płatniczej lub Karty Prezentowej Sznurowalnia.pl, dokonamy zwrotu odpowiednio na rzecz posiadacza tego rachunku, karty płatniczej lub Karty Prezentowej Sznurowalnia.pl.

10.
Jak odstąpić od umowy (zwrócić produkt)

 1. Pamiętaj, że zawsze możesz anulować zamówienie, jeśli tylko nie zostało jeszcze przygotowane do wysyłki. Samodzielnie możesz anulować zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta i kliknięciu przycisku „Anuluj zamówienie”. Jeśli przycisk nie jest widoczny, oznacza to, że zamówienie zostało już wysłane lub że nie możesz zrobić tego samodzielnie i w tym celu skontaktuj się z Obsługą Klienta (+48 780 460 417, koszt połączenia zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzystasz).
 2. Niezależnie od powyższego, jeśli jesteś Konsumentem, możesz bez podawania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru produktu. Aby odstąpić od umowy, poinformuj sznurowalnia.pl o swojej decyzji. Za pomocą poczty elektronicznej (biuro@sznurowalnia.pl). Alternatywnie możesz wysłać do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy (listownie lub pocztą elektroniczną). Możesz przy tym skorzystać z przykładowego wzoru (POBIERZ FORMULARZ) załącznik nr 1 do regulaminu lub ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, abyś wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
 4. Zakupiony produkt powinien być niezwłocznie zwrócony, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu zwrotu wystarczy odesłanie produktu przed upływem 14 dni.
 5. Produkt należy odesłać na adres: sznurowalnia.pl ul. Nawrota 30/3, 41-902 Bytom lub inny wskazany przez sznurowalnia.pl. W przypadku odbioru osobistego w Punkcie Odbioru, produkt można zwrócić w tym samym miejscu po wcześniejszym kontakcie z szurowalnia.pl i ustaleniu terminu i warunków zwrotu. Pamiętaj, że koszty zwrotu produktu leżą po Twojej stronie.
 6. Jeśli produkt został zakupiony podczas akcji promocyjnej, lub szkolenia poza siedzibą firmy również przysługuje Ci prawo do zwrotu.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci całą uiszczoną należność (w tym także koszt dostarczenia produktu, jeśli został przez Ciebie poniesiony, w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez sznurowalnia.pl).
 8. Jeśli wartość zwracanego produktu uległa pomniejszeniu na skutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, wartość zwracanej należności ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu.
 9. Zwróć jednak uwagę, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci w następujących wypadkach:
  9.1 jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą, informując Cię przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utracisz prawo odstąpienia od umowy;
  9.2 jeśli produkt został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  9.3 zakupu nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9.4 dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  9.5 dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  9.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  9.7 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

11.
W jaki sposób dokonać reklamacji produktu 

 1. Sznurowalnia.pl jest zobowiązana do dostarczenia produktu zgodnego z umową, to znaczy bez wad, chyba że zostaną one bezpośrednio i wyraźnie wskazane Konsumentowi w opisie produktu. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku tzw. produktów outletowych (oznaczonych odpowiednio określeniem „Outlet” lub „Wyprzedaż” lub „Promocja” lub równoważnym). 
 2. W przypadku wystąpienia niezgodności produktu z umową (wystąpienia wad, o których nie zostałeś bezpośrednio i wyraźnie poinformowany), masz prawo zareklamować produkt z tytułu rękojmi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Jeśli produkt został zakupiony bezpośrednio od sznurowalnia.pl, należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi poniżej w pkt 4.
 4. Procedura reklamacyjna w przypadku zakupu od sznurowalnia.pl przedstawia się następująco:
  4.1 jeśli produkt został zamówiony do domu, punktu odbioru lub Paczkomatu należy wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji dostępny jako załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub poprzez kontakt z Obsługą Klienta. Pamiętaj o dokładnym opisie powodu reklamacji – to znacznie przyśpieszy obsługę Twojego zgłoszenia;
  4.2 obierz i wypełnij formularz reklamacji przygotowany przez sznurowalnia.pl lub napisz samodzielnie reklamację;
  4.3 jeśli reklamacja została złożona przez formularz elektroniczny skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie. Zaproponujemy rozwiązanie i poinformujemy Cię o dalszych krokach;
  4.4 w przypadku złożenia formularza papierowego odeślij reklamowany produkt na następujący adres: sznurowalnia.pl ul. Nawrota 30/3, 41-902 Bytom, biuro@sznurowalnia.pl lub inny wskazany przez sznurowalnia.pl;
 5. Do produktu załącz opis reklamacji, w którym wskażesz swoje dane (imię i nazwisko, dane kontaktowe, nazwę produktu), przyczynę reklamacji oraz treść żądania. Zamiast tego możesz załączyć wypełniony formularz, (POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI) /załącznik nr 2/;
  5.1 jeśli produkt został odebrany w Punkcie Odbioru, może przysługiwać Ci możliwosć reklamacji go osobiście (i dokonać opisanych powyższej czynności na miejscu) po wcześniejszym uzgodnieniu z Obsługą Klienta jednakże zastrzegamy sobie prawo do odmowy, w tym wypadku Twoim obowiązkiem będzie realizacja reklamacji zgodnie z pkt. 4 powyżej;
 6. Sznurowalnia.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych odpowie na Twoją reklamację i powiadomi o dalszym postępowaniu.
 7. Jeśli nie jesteś Konsumentem, możesz także złożyć reklamację, jednak w takim wypadku odpowiedzialność sznurowalnia.pl ogranicza się do żądania usunięcia wady. W takim przypadku sznurowalnia.pl wedle swego wyboru niezwłocznie wadę usunie, wymieni produkt na nowy lub odstąpi od umowy, zwracając cenę zapłaconą za produkt. Koszty dostawy produktu nie podlegają zwrotowi. Odpowiedzialność sznurowalnia.pl za szkody wyrządzone klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki klient zapłacił sznurowalnia.pl za zakup danego produktu.

12.
W jaki sposób dokonać reklamacji działania Sklepu

 1. W wypadku chęci zgłoszenia reklamacji dotyczącej działania samego Sklepu lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, swoją reklamację zgłoś w następującej formie:
  1.1 za pośrednictwem e-maila na adres: biuro@sznurowalnia.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”);
  1.2 za pośrednictwem Obsługi Klienta;
  1.3 pisemnie na adres siedziby sznurowalnia.pl (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”);
 2. Reklamacja powinna zawierać Twoje dane osobowe (imię i nazwisko lub pełną nazwę, dokładny adres lub adres e-mail), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Na Twoją reklamację odpowiemy w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, w taki sam sposób, w jaki reklamacja została złożona: tj. listownie na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail.

13.
Skorzystanie z gwarancji

 1. Niektóre sprzedawane produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez inny niż sznurowalnia.pl podmiot (np. gwarancja producenta).
 2. W takim wypadku, w celu skorzystania z gwarancji, postępuj zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym.
 3. Pamiętaj jednak, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 4. Sznurowalnia.pl nie udziela żadnej gwarancji na produkty sprzedawane przez Partnerów. Informacje dotyczące ewentualnej gwarancji i jej warunków udzielane są przez Partnerów.

14.
Rezerwacja produktów w Punkcie Obsługi

 1. Poza złożeniem zamówienia, strona internetowa Sklepu dokonuje rezerwacji produktu na czas 60 minut, dzięki temu uzyskasz pewność, że będziesz mógł kupić i odebrać dany produkt aby dokończyć proces rezerwacji należy skontaktować się z Obsługą Klienta.
 2. Rezerwację możesz złożyć na dwa sposoby – drogą elektroniczną lub drogą telefoniczną. Pamiętaj, że ceny produktów w Punkcie Odbioru mogą się różnić od cen na stronie internetowej Sklepu.
 3. Rezerwacja produktu nie oznacza jego zakupu. Zakup produktu następuje dopiero w Punkcie Odbioru, jeśli zdecydujesz się odebrać rezerwację i dokonać zakupu produktu.

15.
Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z Obsługą Klienta: telefonicznie (+48 780 460 417, koszt połączenia jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzystasz) lub mailowo: biuro@sznurowalnia.pl.

16.
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w procesach rejestracji konta, składania zamówienia bez rejestracji, korzystania ze Sklepu (w tym dokonywania zakupów w Sklepie) jest sznurowalnia.pl – Elżbieta Respondek. Informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez sznurowalnia.pl znajdziesz w „Polityce Prywatności (i RODO) sznurowalnia.pl”.
 2. W przypadku dokonywania zakupu od Partnera administratorem danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia jest dany Partner oraz sznurowalnia.pl.

17.
Zmiana Regulaminu

 1. Sznurowalnia.pl może wprowadzić zmiany w tym Regulaminie tylko z następujących ważnych przyczyn:
  1.1 konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  1.2 konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  1.3 rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
  1.4 zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  1.5 konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  1.6 zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  1.7 poprawa jakości obsługi Klientów;
  1.8 zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
 2. O zmianie treści Regulaminu poinformujemy poprzez komunikat opublikowany na stronie Sklepu oraz w wypadku zarejestrowanych użytkowników, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zmiany w Regulaminie będą obowiązywać najwcześniej 7 dni od daty, kiedy poinformujemy o takich zmianach.
 4. Zmiany w Regulaminie nie będą wpływać na Twoje zamówienie, jeśli złożysz je przed wprowadzeniem tych zmian w życie– zrealizujemy je na dotychczasowych zasadach.

18.
Kim jesteśmy

Sklep jest prowadzony przez; sznurowalnia.pl – Elżbieta Respondek z siedzibą w Bytomiu (41-902), ul. Nawrota 30/3, indywidualna działalność gospodarcza, NIP: 6261395319, REGON: 388065562.

19.
Rozwiązywanie sporów

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem, możesz uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu z sznurowalnia.pl, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Pod adresem: https://www.ec.europa.eu/consumers/odr drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).
 3. Jeśli nie jesteś Konsumentem, ewentualne spory powstałe z sznurowalnia.pl, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy i zwrotu towaru na sznurowalnia.pl

Załącznik nr 2 – Formularz reklamacji na sznurowalnia.pl

Załącznik nr 3 – Ustawowy wzór odstąpienia od umowy (strona zewnętrzna uokik.gov.pl)


Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2023 r.